Działalność gospodarcza

Z wikiUPR

Każdy człowiek powinien móc się bogacić sprzedając owoce swojej pracy i pomysłowości, jeżeli tylko będzie ktoś, kto zechce je kupić. Jedynym ograniczeniem może tu być szkodliwość dla otoczenia. Możliwość sprzedania tego, co się wyprodukuje nie może być zarezerwowana poprzez koncesje i zezwolenia jedynie dla tych, którzy mają układy i pieniądze na łapówki. Działalność gospodarcza powinna być prowadzona w oparciu o prywatną własność środków produkcji i na ryzyko ich właścicieli. Państwo nie może konkurować ze swoimi obywatelami, a gminy z mieszkańcami. Płacący podatki nie mogą ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe decyzje tych, którzy środki publiczne zaangażują w przedsięwzięcia gospodarcze. Państwo powinno chronić wolną gospodarkę poprzez prawo; zabezpieczać przed tworzeniem się monopoli, tak po stronie kapitału jak i pracy, karać nieuczciwość.