Władze UPR

PREZYDIUM UNII POLITYKI REALNEJ

PREZES
dr Bartosz Józwiak

Sekretarz Generalny
Wojciech Wilkowski

RADA GŁÓWNA

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Józwiak

Wojciech Wilkowski

Tomasz Pióro

Jan Szałowski

Dariusz Węcki

Tadeusz Zięba

SĄD NACZELNY

Wiesław Rok

Adam Mandrak

Marek Olszewski

dr Sylwia Domaradzka

CENTRALNA KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY
Jan Dębiec