Członkowie honorowi

Stanisław Michalkiewicz

Stanisław Andrzej Michalkiewicz (ur. 8 listopada 1947 r. w Lublinie) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, eseista, publicysta, polityk i autor książek o tematyce społeczno-politycznej. Działacz opozycji w PRL. Współzałożyciel Unii Polityki Realnej.

Wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Był Posłem na Sejm I Kadencji z ramienia Unii Polityki Realnej. W latach 1991–1993 zasiadał w Trybunale Stanu. Był autorem projektu polskiej konstytucji, w którym zawarty był m.in. zakaz uchwalania budżetu z deficytem. Był też autorem projektu nowelizacji kodeksu karnego, przewidującej przywrócenie kary śmierci. Był autorem projektu Ordynacji Wyborczej. Jako pierwszy postulował wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

W latach 1997–1999 pełnił funkcję prezesa, a od 2004 r. do 18 kwietnia 2005 r. wiceprezesa Unii Polityki Realnej. W tym czasie zadeklarował się jako konserwatywny liberał.

Z ramienia UPR kandydował bez powodzenia w 1991 i 1997 do Sejmu, w 2001 r. do Senatu i w 2004 r. do Parlamentu Europejskiego. W 2005 r. ponownie bezowocnie ubiegał się o mandat senatora, kandydując jako bezpartyjny reprezentant Ligi Polskich Rodzin. Po wyborach powrócił do UPR. W 2009 r. został członkiem honorowym Unii Polityki Realnej.  Podjął współpracę z Wolnością i Praworządnością, a następnie z Kongresem Nowej Prawicy. W 2011 r. został członkiem honorowym Stowarzyszenia KoLiber.


Michał Wojciechowski

Michał Jerzy Wojciechowski (ur. 9 lutego 1953 r. w Łodzi) – polski biblista i publicysta, pierwszy katolik świecki w Polsce, który otrzymał tytuł naukowy profesora teologii.

W 1992 r. wstąpił do Unii Polityki Realnej. W 1996 r. zorganizował oddział suwalski tej partii, a w latach 1999–2000 był prezesem okręgu mazowieckiego UPR. Był kandydatem tej partii do Sejmu w 2001 r. (z listy PO), w 2007 r. (z listy LPR) i w 2011 r. (z listy Prawicy) oraz do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Od 2005 r. piastował stanowisko członka sygnatariusza Unii Polityki Realnej, w 2014 r. otrzymał honorowe członkostwo partii. W 2014 r. kandydował do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego reprezentując Polskę Razem (z listy PiS).