Kontakt

Centrala

Adres do korespondencji:
Unia Polityki Realnej
ul. Złota 7/18
00-019 Warszawa

Biuro Prasowe

biuro.prasowe@upr.org.pl
tel. 22 247 27 89

Sekretarz Generalny

sekretarz@upr.org.pl
tel. 00 48 605 737 486


Składka członkowska

Nr konta:
12 1020 1055 0000 9902 0565 9356 

Unia Polityki Realnej 
ul. Złota 7/18 
00-019 Warszawa 

Tytuł przelewu:
„składka centralna za rok [wpisz rok]”
W treści przelewu proszę podać
– imię i nazwisko osoby (jednej osoby!), za którą płacona jest składka.

Przelewy należy wykonać z rachunku osobistego, którego jest się wyłącznym właścicielem.