Komunikaty

Kolejny lockdown
Oświadczenie Rady Głównej Unii Polityki Realnej

Twórca: Rafał Guz | Podpis: PAP

Odnotowujemy kolejne, chaotyczne działania rządu – niszczące resztki jego wiarygodności.

Ten sam rząd dopiero co prezentował nam tabele, uzależniając stan otwierania lub zamykania gospodarki od odnotowanej liczby zakażeń, pozwalające przedsiębiorcom na jakiekolwiek planowanie działalności i racjonalne gospodarowanie resztkami zasobów. Dziś te wskaźniki zostały wyrzucone do kosza. Wiele branż gospodarki i regionów Polski stoi przed realną groźbą całkowitej zapaści ekonomicznej.

Odnosimy wrażenie, że rząd w swoich działaniach kieruje się bardzo wycinkowym spojrzeniem na sytuację, wyłącznie z perspektywy urzędniczo-biurokratycznej. Uważamy, że powinien widzieć jako całość sprawy państwowe, obywatelskie i gospodarcze, ponieważ zniszczenie choćby części przedsiębiorstw spowoduje groźniejsze skutki dla kraju niż epidemia COVID-19.

RG Unii Polityki Realnej

Warszawa, dnia 18 grudnia 2020 roku.