Komunikaty

Oświadczenie Unii Polityki Realnej w sprawie ustawy eugenicznej autorstwa Prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda

Foto: Radek Pietruszka | PAP, www.wiadomosci.radiozet.pl

Z wielkim rozczarowaniem przyjęliśmy inicjatywę ustawodawczą Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, idącą w kierunku rozwiązań eugenicznych, w odniesieniu do dzieci poczętych, podejrzewanych o „wady letalne”. Inicjatywa Prezydenta zmierza w złym kierunku i propaguje niehumanitarną selekcję eugeniczną dzieci poczętych.

Musimy przyznać ze smutkiem, że Pan Prezydent, decydując się na taką inicjatywę, jawnie oszukał nie tylko obrońców życia ludzkiego, ale także setki tysięcy Polaków, którzy w dobrej wierze oddali na niego głos w wyborach prezydenckich. Stojąc na gruncie powszechnego prawa do życia, które odnosi się do wszystkich ludzi, bez względu na ich wiek i stan zdrowia, także do dzieci poczętych, zdecydowanie potępiamy takie rozwiązania, nazywane już w przestrzeni publicznej „listą hańby” i „eugeniką 2.0”, które głowa państwa skierowała do Sejmu w celu ich uchwalenia.

Istnieją w Polsce organizacje i stowarzyszenia, które od lat deklarują i realizują pomoc dla dzieci śmiertelnie chorych, którym zapewniają opiekę perinatalną do ostatnich dni ich życia. Rząd powinien zapewnić godziwe wsparcie tych stowarzyszeń, zgodnie z przepisami wprowadzonymi 31 stycznia 2017 roku przez ministra zdrowia. Niestety minister zdrowia nie wprowadził do dzisiaj w Polsce standardów opieki paliatywnej, chociaż jeszcze w 2019 roku wnioskowała o to Najwyższa Izba Kontroli.

Liczymy na to, że Sejm odrzuci w pełni ten niegodziwy projekt, dotyczący dzieci chorych lub podejrzewanych o choroby letalne. Projekt, który stoi w jawnej sprzeczności z orzeczeniem TK i Konstytucją RP.

Rada Główna Unii Polityki Realnej

Warszawa, 3 listopada 2020 roku