Komunikaty

Oświadczenie RG UPR w sprawie forsowania „Piątki Kaczyńskiego”

Unia Polityki Realnej z wielkim rozczarowaniem przyjęła dalsze forsowanie ustawy „Piątka dla zwierząt”, która uderza w wiele branż polskiej gospodarki, między innymi w rolników, hodowców i przetwórców a także w ich rodziny oraz w konsumentów polskiej żywności i cały szereg innych grup społecznych jak np. organizacje kynologiczne czy polscy myśliwi.

Z niepokojem, ale i pełnym zrozumieniem, obserwujemy także rosnące wzburzenie społeczeństwa, które zdecydowanie odrzuca narzucane, absurdalne w wielu kwestiach rozwiązania, wychodząc licznie na ulice polskich miast i miasteczek. Postawa ta jest naturalnym odruchem ludzi, którzy w wyniku złego ustawodawstwa w krótkim czasie stracą dorobek życia.

Co więcej, ustawa przewartościowuje pozycję ludzi i zwierząt w świecie ożywionym, co jest nie do zaakceptowania w polskiej i chrześcijańskiej tradycji a także urąga podstawom porządku prawnego oraz ochrony własności prywatnej i wolności obywatelskich, nadając uprawnienia kontrolne i represyjne przynależne dotychczas służbom dbającym o bezpieczeństwo wewnętrzne, organizacjom pozarządowym.

W tej sytuacji uważamy, że dla dobra gospodarki i społeczeństwa oraz w interesie Polski należy w całości odrzucić tą szkodliwą ustawę. Apelujemy o to do polskich parlamentarzystów a także do Pana Prezydenta, o ile rzeczony projekt ustawy przedłożony będzie do podpisu.

Rada Główna Unii Polityki Realnej

Warszawa, 24 października 2020 roku