Komunikaty, Wydarzenia

List Rady Głównej UPR do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dn. 21 lipca 2020 r.

Wielce Szanowny Pan Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Wielce Szanowny Panie Prezydencie.

Rada Główna Unii Polityki Realnej składa Panu serdeczne gratulacje z okazji
powtórnego wyboru na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to dla nas tym większa satysfakcja, że to właśnie między innymi Rada Główna UPR udzieliła Panu Prezydentowi poparcia w drugiej turze wyborów prezydenckich. Mamy nadzieję, że w drugiej kadencji będzie Pan nadal stał na straży wartości patriotycznych, prorodzinnych i konserwatywnych – które są nam tak drogie – oraz że pod Pańskim przywództwem Polska pozostanie suwerenna w ramach Unii Europejskiej.

iej.

Pragniemy przypomnieć się Pańskiej pamięci odnośnie kwestii ochrony polskiego łowiectwa, będącego jednym z filarów tradycyjnego modelu życia wiejskiego, we współżyciu z przyrodą w ogóle, a z lasem w szczególności, a także nierozłącznie z nim związanego problemu racjonalnego uregulowania zasad dostępu do broni. Chcemy także wspomnieć o niezbędnych dla zachowania naszej tożsamości i suwerenności: wypowiedzeniu Konwencji stambulskiej, zabezpieczeniu Polski na wypadek roszczeń wynikających z tzw. ustawy 447 czy też przywróceniu normalnej pozycji dla edukacji domowej.

Jednocześnie zapewniamy Pana Prezydenta o naszej gotowości do pomocy w realizacji tych elementów oraz szeregu innych, przed którymi staje Polska pod Pana przewodnictwem.

Łączymy wyrazy głębokiego szacunku.

Rada Główna Unii Polityki Realnej
Warszawa, 21 lipca 2020 r.