Komunikaty

Departament Stanu USA wydał specjalny raport

Departament Stanu USA przygotował specjalny raport o przestrzeganiu wolności religijnej na świecie w 2019 r. W rozdziale dotyczącym Polski najwięcej miejsca poświęcono „polskiemu antysemityzmowi”.

https://www.facebook.com/UniaPolitykiRealnej/?eid=ARDDTRjPET-j9WVOiGonODlqWx41KlMUpF0vP6Umuekm0D1SCuYm6JsR1114QMJoWBO_x-zQRlIFIcxa