Komentarze, Śląskie, Wydarzenia, Z regionu

Sprawa Profesor Ewy Budzyńskiej to spór o wolność akademicką – mec. Magdalena Majkowska

Toczące się postępowanie ma na celu ustalenie, czy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Pani Profesor nie doszło na skutek tworzenia fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabiegów, między innymi po stronie Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego. Postępowanie w najmniejszym stopniu nie zagraża studentom – podkreśla mec. Magdalena Majkowska z Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Adobe Stock

Prokuratura i Policja w Katowicach prowadzą dochodzenie w sprawie nieprawidłowości postępowania dyscyplinarnego wszczętego przeciwko prof. Ewie Budzyńskiej. Wszczęte z urzędu przez organy ścigania postępowanie nie jest wymierzone przeciwko studentom, a jego celem jest ustalenie czy nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 235 kodeksu karnego, czyli „tworzenia fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabiegów powodujących prowadzenie przeciwko określonej osobie ściganie o przewinienie dyscyplinarne”.  Prawnicy Ordo Iuris informowali wcześniej o ujawnionych w toku postępowania dyscyplinarnego rażących nieprawidłowościach w działaniach Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego, w tym o udostępnianiu świadkom protokołów zeznań innego przesłuchiwanego.

https://ordoiuris.pl/edukacja/sprawa-profesor-ewy-budzynskiej-nie-dotyczy-studentow-spor-o-wolnosc-akademicka-wideo?fbclid=IwAR2TUQqP1oCpFMfQutVxvSbawzk5364PsttPejioHW2aOShaNiykslohLjY