Aktualności, Publicystyka, Śląskie

99 lat temu wybuchło III Powstanie Śląskie

W nocy z 2 na 3 maja 1921 r., po niekorzystnym dla Polski wyniku plebiscytu na Górnym Śląsku z marca tego roku, wybuchło III Powstanie Śląskie. Było ostatnim z trzech zbrojnych zrywów polskiej ludności na tym obszarze. Na czele powstania stał Wojciech Korfanty, działacz chrześcijańskiej demokracji.

https://katowice.ipn.gov.pl/pl3/aktualnosci/96417,99-lat-temu-wybuchlo-III-Powstanie-Slaskie.html?fbclid=IwAR1wqxT9tw4k_n3vs_w0vujSuH1ilpmTIaY7DbGbCAQPm88Rz7FXVc9Nst0