Publicystyka

Prof. Marek Jan Chodakiewicz: Terror i rewolucja

Ekstremizm postaw i polaryzacja społeczna w Rosji osiągnęła zenit najpierw w czasie rewolucji 1905 r. Mordy nie dotyczyły już tylko przedstawicieli władz i im podobnych. Tym razem kategoria przypadkowych ofiar skurczyła się gwałtownie. Wszyscy „wrogowie ludu” mieli drżeć przed zemstą ekstremistów. Nie było niewinnych. Wszystkich burżujów trzeba „poddać bezwzględnej eksterminacji”