Komunikaty

Oświadczenie Rady Głównej UPR, 24 03 2020

Oświadczenie Rady Głównej UPR z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.

Rząd w dniu dzisiejszym poinformował o kolejnych, rygorystycznych ograniczeniach wprowadzanych na bazie rozporządzeń, które ograniczają konstytucyjne prawa obywateli.

Ograniczenia te rząd uzasadnia stanem wyższej konieczności oraz ograniczeniem możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W przekazanych w oświadczeniu ograniczeniach ujęty został również praktyczny zakaz zgromadzeń religijnych (albowiem taki skutek ma ich ograniczenie do maksymalnie pięciu uczestników).

Według dotychczasowych informacji, podawanych przez rządzących, postęp epidemii był zdecydowanie mniej dynamiczny, niż w wielu innych krajach, a społeczeństwo, jak dotąd, wykazywało się bardzo wysokim zdyscyplinowaniem. W tym kontekście dzisiejsza decyzja rządu musi rodzić uzasadnione pytania. Co takiego się stało, aby wprowadzać tak drastyczne rozwiązania w kwestii obrzędów religijnych? Jakie jest uzasadnienie i różnica w kontakcie osób będących w środkach transportu publicznego, a wiernych siedzących w ławkach w kościele, czy też w innej świątyni?

Uważamy, że takie ograniczenie jest zdecydowanie zbyt rygorystyczne i przesadne. Budowle sakralne są budynkami o dużej kubaturze, a dotychczasowe ograniczenie zgromadzeń do 50 osób było i tak wystarczająco dokuczliwe dla osób wierzących. Uważamy, że w odniesieniu do budynków sakralnych i wydarzeń religijnych wystarczającym byłoby wyznaczenie minimalnej odległości pomiędzy uczestniczącymi, np. 1,5–2m i utrzymanie ograniczenia do 50 uczestników.
Prawo do nieskrępowanego odbywania praktyk religijnych jest dla nas konserwatystów i wolnościowców jednym z praw podstawowych. Uważamy, że faktyczny zakaz takich praktyk, szczególnie w tak trudnym czasie jak epidemia, jest nieakceptowalnym ciosem wymierzonym w wiernych, co absolutnie nie powinno mieć miejsca, gdyż podważa podstawowe fundamenty wolności religijnych. Dodatkowo, nie znajduje żadnego wiarygodnego uzasadnienia, popartego konkretnymi faktami. Dlatego apelujemy do rządu, aby jeszcze przed piątkiem skorygował swoje zalecenia, uwzględniając nasze uwagi. To tak niewiele dla rządu, a tak wiele dla wiernych.

Rada Główna UPR