Komunikaty

Komunikat Prezydium UPR, 26 05 2018

26 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Głównej UPR. W obradach uczestniczyło czworo parlamentarzystów UPR.

Odczytano również list od prof. Michała Wojciechowskiego, honorowego członka UPR. Omówiono bieżącą sytuację partii oraz bieżącą sytuację polityczną w kraju. Podjęto również temat zbliżających się wyborów samorządowych. 

Po posiedzeniu Rady Głównej miało miejsce spotkanie Zespołu Programowego z zaproszonymi ekspertami. Liczne, bo aż ok. 40-osobowe grono dyskutowało nad licznie przedstawionymi propozycjami.

Wojciech Wilkowski
Sekretarz Generalny UPR