In Memoriam, Komunikaty

Odszedł Dariusz Wasieczko

Dariusz Wasieczko należał do rzadko już spotykanego typu ideowych społeczników. Był człowiekiem głębokiej wiary, miał twardy kręgosłup moralny i nie dostosowywał swoich poglądów do bieżącej koniunktury. Swoją pasją i zaangażowaniem potrafił zarażać innych i miał dar gromadzenia wokół siebie ludzi, co czyniło go świetnym organizatorem i liderem. Nigdy nie wyzbył się entuzjazmu ani optymizmu. Przeciwności i niepowodzenia nie załamywały go a przeciwnie, kształtowały charakter i czyniły coraz silniejszym. Jednak mimo swej wyjątkowości na co dzień pozostawał skromny. Ciepły i serdeczny, dał się poznać jako prawdziwy przyjaciel, który z każdym potrafił nawiązać dobry kontakt.

Podobnie jak wielu wspaniałych ludzi Darek odszedł zbyt wcześnie pozostawiając pustkę, którą trudno będzie zapełnić. R.I.P.

„in pace simul requiescam et dormiam quia tu Domine specialiter securum habitare fecisti me” (Ps 4,9-10, Vulgata)

„W pokoju się i położę i zasnę, bo ty sam, Panie! czynisz, że bezpiecznie mieszkam.” (Ps 4,9, Biblia Gdańska, której tłumaczenie jest bliższe Vulgacie).