Komunikaty

Wystąpienie Prezesa Unii Polityki Realnej, Posła Bartosza Józwiaka w Sejmie 27 września 2017 roku. Prezentacja projektu ustawy o Broni i Amunicji

Odpowiedzi na pytania:

Wypowiedź 29 września 2017 przed głosowaniem:

Stenogram
10. punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji (druk nr 1692). Poseł Bartosz Józwiak:

https://osiem.videosejm.pl/video/25049-posel-bartosz-jozwiak-wystapienie-z-dnia-27-wrzesnia-2017-roku