Komunikaty

„Tu jest Polska!” – Protest przeciwko ingerencji Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski

30 sierpnia odbył się w Warszawie, zorganizowany przez Prawicę Rzeczypospolitej, protest przeciwko ingerencji Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski, na którym wystąpił Poseł dr Bartosz Józwiak – Prezes Unii Polityki Realnej.