Komunikaty

Zmarł profesor Bogusław Wolniewicz

Wybitny filozof zawodowo związany z Uniwersytetem Warszawskim, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku i Uniwersytetem w Chicago.

Był jednym z twórców Społecznego Niezależnego Zespołu ds. Etyki Mediów, zaangażował się w działania Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. Za wybitne zasługi dla nauki polskiej, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Bogusław Wolniewicz często zabierał głos w sprawach publicznych, a jego komentarze odznaczały się ogromną niezależnością intelektualną i trafnością. Wśród autorytetów wypowiadających się publicznie wyróżniał się odwagą do mówienia prawdy, nawet gdy oznaczało to pójście po prąd politycznej poprawności.

Kojarzony z konserwatywnym kręgiem ideowym nie zawsze dawał się w prosty sposób wpisywać w taki szablon. Dzięki tej swojej niezależności sądów i poglądów był inspiracją dla wszystkich, którzy chcieli go słuchać.

Nie był politykiem, jednak związany światopoglądowo z Unią Polityki Realnej był jej kandydatem do Sejmu RP