Komunikaty

Wspólne oświadczenie Klubu im. Romana Dmowskiego i UPR w sprawie akcji „Kolorowa Tolerancja” w Łodzi wydane 21 marca 2017 roku.

Oświadczenie w sprawie akcji „Kolorowa Tolerancja”

W związku z informacjami dotyczącymi kolejnej edycji akcji p. t. „Kolorowa Tolerancja” promowanej m. in. przez władze Łodzi oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana wyrażamy sprzeciw wobec wciągania młodzieży szkolnej w zajęcia propagujące skrajnie lewicową ideologię. Kształtowanie u młodych ludzi opacznego rozumienia tolerancji jako wymuszonej akceptacji dla postaw, z którymi niejednokrotnie oni i ich rodziny głęboko się nie zgadzają, stanowi destrukcyjne oddziaływanie wychowawcze. W przestrzeni publicznej hasło tolerancji współcześnie pojawia się bowiem najczęściej wraz z terrorem uprawianym przez organizacje homoseksualistów wobec większości.

W Łodzi trwa sprawa sądowa wytoczona przez lewicowych aktywistów drukarzowi, który odmówił drukowania baneru organizacji homoseksualistów. To jaskrawy przykład, że hasła tolerancji stanowią narzędzie do pozbawiania wolności do działania zgodnie z własnym sumieniem ukształtowanym według innego niż lewacki wzorca. Akcja „Kolorowa tolerancja” jest „praniem mózgu” młodych ludzi tak, aby w przyszłości byli bardziej podatni na hasła homoterroryzmu. Nie sposób nie zauważyć bezradności służb miejskich wobec nielegalnych graficiarzy, niszczących elewacje budynków. W miejsce powodowanej lewicową ideologią akcji „Kolorowa Tolerancja” oczekujemy od władz Łodzi informacji o sukcesach w walce z wandalami dewastującymi łódzkie budynki.

Jan Waliszewski – Klub imienia Romana Dmowskiego,

Kamil Klimczak – Klub imienia Romana Dmowskiego,

Jan Szałowski – Unia Polityki Realnej