Komunikaty, Wydarzenia

Komunikat i oświadczenie w sprawie ratyfikacji CETA

W poniedziałek 20 lutego odbyła się konferencja prasowa dotycząca ratyfikacji CETA przez Parlament Europejski z udziałem Marka Piłki (Prawica RP), Jana Waliszewskiego( Klub im. Romana Dmowskiego) i Grzegorza Sztemborowskiego (Unia Polityki Realnej). Uczestnicy wyrazili zaniepokojenie gotowością rządu RP do ratyfikacji układu przez Polskę. Przedstawiciel Unii Polityki Realnej wskazał, że choć konkurencja w gospodarce jest rzeczą wskazaną, to Polska nie jest gotowa na wyzbycie się swobody działania w konfrontacji z wielokroć silniejszymi partnerami. Powodem naszych obiekcji jest ograniczenie swobody gospodarowania, nadmierne opodatkowanie kapitału i pracy. Grzegorz Sztemborowski zaapelował do łódzkich posłów Prawa i Sprawiedliwości o działanie na rzecz uwolnienia gospodarki spod nadmiernego nadzoru państwa.
Na konferencji obecna była ekipa TVP

Poniżej zamieszczamy treść oświadczenia:

Łódź, dnia 20 lutego 2017 r.
OŚWIADCZENIE

W dniu 15 lutego br. Parlament Europejski ratyfikował tzw. umowę o wolnym handlu CETA zawartym pomiędzy Kanadą a Unią Europejską. Za ratyfikacją głosowali także polscy parlamentarzyści PO, PIS i Janusz Korwin Mikke. Ratyfikacja unijna oznacza wejście tej umowy w życie w części handlowej. Jest to ogromne zagrożenie przede wszystkim dla polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polaków. Kanada, która jest jednym z największych producentów żywności metodą przemysłową, w tym żywności modyfikowanej genetycznie, zagrażają wypchnięciem polskiej żywności z rynku unijnego oraz obniżeniem jakości żywności na polskim rynku. Umowa wprowadza także system sądów międzynarodowych między państwami, a międzynarodowymi korporacjami, tym samym znosząc suwerenność państw nad tymi korporacjami działającymi na ich terytorium. i godząc się na roszczenia finansowe korporacji względem państw. Umowa nadaje także prawa korporacjom uczestniczenia w procesie ustawodawczym, a nawet prawo jego blokowania. Wyrażamy oburzenie faktem głosowania zdecydowanej większości polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim za ratyfikacją tej umowy.

Pozahandlowa część CETA wejdzie w życie po jej ratyfikacji przez parlamenty państw narodowych. Wzywamy polski Sejm do jak najszybszego odrzucenia tej zagrażającej fundamentalnym polskim interesom i suwerenności, umowy. Polska powinna dać przykład innym państwom unijnym, że nie godzi się na dyktaturę międzynarodowych korporacji i ograniczenie swoich suwerennych praw. I tym samym wezwać inne państwa do odrzucenie tej umowy.

Dotychczasowa postawa rządu, wypowiedzi premier Beaty Szydło, wicepremiera Morawieckiego i ministra rolnictwa Jurgiela oraz zachowanie parlamentarzystów PIS do Parlamentu Europejskiego wskazują jednoznacznie na zamiar ratyfikacji tej umowy także przez polski Sejm. Jedynie silny nacisk społeczny może doprowadzić do rezygnacji z tej antynarodowej polityki. Dlatego wzywamy organizacje polityczne i społeczne regionu łódzkiego, rozumiejące polski interes narodowy, do organizowania działań na rzecz skłonienia łódzkich parlamentarzystów do odrzucenia traktatu CETA w głosowaniu ratyfikacyjnym w polskim parlamencie.

Marian Piłka – Prawica Rzeczypospolitej
Jan Waliszewski – Klub imienia Romana Dmowskiego
Grzegorz Sztemborowski – Unia Polityki Realnej