Komunikaty

Oświadczenie ws. planowanej podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej w Łodzi

W związku z planowaną przez władze miasta Łodzi podwyżką opłat za przejazdy komunikacją publiczną przedstawiciele środowisk prawicowych, wśród nich Unii Polityki Realnej, wydali oświadczenie.

Treść Oświadczenia:

Jako środowiska nieposiadające własnej  reprezentacji w Radzie Miejskiej, wyrażamy sprzeciw wobec projektu podwyższenia cen biletów komunikacji miejskiej w Łodzi. Pomimo licznych inwestycji w infrastrukturę i tabor należy stwierdzić, że funkcjonowanie transportu zbiorowego nie uległo znaczącej poprawie, a na niektórych zmodernizowanych odcinkach czas przejazdu nawet się wydłużył.

Z kolei niektóre nowe rozwiązania infrastrukturalne wydają się stworzone w celu utrudniania życia nie tylko pasażerom, ale też kierowcom i motorniczym. Zwiększanie kosztów korzystania z transportu zbiorowego pozostaje w głębokiej sprzeczności z polityką władz miasta dążącą do wyrugowania samochodów osobowych ze ścisłego centrum Łodzi. Chaos w działaniach miejskich urzędników przełoży się na spotęgowanie problemów komunikacyjnych łodzian, które już dzisiaj są niemałe.

Naszym zdaniem za ewentualnymi podwyżkami powinny iść realne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, odpowiadające realnym potrzebom mieszkańców i projektowane w porozumieniu z łodzianami, a nie przez ludzi poruszających się po mieście wyłącznie własnym autem. Tym bardziej, że zbliża się realizacja kolejnej inwestycji, która dogłębnie zdezorganizuje ruch tramwajowy w mieście (tunel średnicowy z Łodzi Fabrycznej na Dworzec Kaliski).

Podwyżka cen biletów, zarówno krótkookresowych jak i migawek, z pewnością nie będzie zachęcała łodzian do korzystania z autobusów i tramwajów. Jednocześnie tak nieprzemyślane zmiany w miejskim cenniku jak np. zastąpienie biletu 24-godzinnego jednodniowym pozwalają przypuszczać, że układane były przez osoby całkowicie niekompetentne lub też jest to sprytny  sposób  mający na celu nieuzasadnione drenowanie kieszeni mieszkańców naszego miasta, jak też turystów, na których tak ponoć władzom Łodzi zależy.

Jesteśmy przeświadczeni, że jedynym celem planowanej podwyżki jest ratowanie będącego w tragicznej kondycji budżetu miasta oraz finansowanie kolejnych inwestycji – nie służących realnie łodzianom, ale będących propagandową amunicją służącą do zapewnienia sobie kolejnej kadencji przez prezydent Hannę Zdanowską. Apelujemy do radnych Rady Miejskiej w Łodzi o odrzucenie tego –  ze wszech miar szkodliwego – projektu.
 
Łódź, 4 stycznia 2017 r.
 
Jan Szałowski, Unia Polityki Realnej
Kamil Klimczak, Klub im. Romana Dmowskiego
Rafał Gierowski, Ruch Narodowy
Przemysław Paczesny, Kongres Nowej Prawicy