Komunikaty

Konwent Zwyczajny Unii Polityki Realnej, 12 03 2016

12 marca 2016 roku w Koninie odbył się Konwent Zwyczajny Unii Polityki Realnej. Konwent zwołany został w celu podsumowania mijającej kadencji władz partii oraz dokonania wyboru władz na kolejną kadencję.

Konwent udzielił absolutorium dotychczasowym władzom poza następującymi osobami: Tomasz Brzezina, Marek Marecki oraz Sławomir Sławski.

Konwent dokonał wyboru nowych władz partii. Prezesem na kolejną kadencję wybrany dr Bartosz Józwiak. W skład Rady Głównej wybrano Natalię Jabłońską, Roberta Ciska, Piotra Lisieckiego, Adama Mandraka, Tomasza Pióro, Jerzego Patelkę, Dominika Gawrońskiego, Dariusza Węckiego, Tadeusza Ziębę oraz Dariusza Wasieczko. W skład Sądu Naczelnego UPR w tej kadencji wchodzą: Rafał Długosz, Sylwia Domaradzka, Łukasz Kaczyński, Szymon Kotnis, Marek Olszewski, Wiesław Rok oraz Sławomir Śmiełowski. Centralną Komisję Rewizyjną stanowić będą Ewa Mikołajczyk, Jan Dębiec i Leszek Matowski.

Prezes Bartosz Józwiak ogłosił również skład prezydium partii. I Wiceprezesem został mianowany Tomasz Pióro, Skarbnikiem Jacek Wychowaniec, Sekretarzem Generalnym Wojciech Wilkowski.

Po części wyborczej Konwent podjął uchwałę, odnosząc się w niej do aktualnej sytuacji kryzysu instytucji państwowych.